Organisatie

De organisatie

JongNL Gennep is een stichting met een eigen bestuur, dat bestaat uit de volgende leden:

Verder heeft JongNL Gennep de volgende taken gestructureerd in commissies/personen:

  • Kadervorming: Janneke Elemans, Mayke Franken, Ellis Rutten
  • Ledenadministratie: Remco van Ginkel
  • Materiaalbeheer: Séverine Poppelier, Mees Gerrits
  • Tenten en overige verhuur: Thom Rutten, Bas Derks
  • PR en Sponsoring: Sharon Baümler, Remco van Ginkel en Moniek Loock
  • Technische dienst: Jaap Broeren, Thijs Kroon, Roy Ackerschott
  • Vertrouwenspersoon: Nellie van den Broecke (06-34648960)

Bestuursfoto

JongNL Limburg

JongNL Gennep is aangesloten bij JongNL Limburg. JongNL Limburg is de koepelorganisatie voor 43 afdelingen in Limburg. Het garanderen en bevorderen van de kwaliteit van het werk van de afdelingen is de kerntaak van JongNL Limburg. Dat doet zij door het organiseren van ledenactiviteiten voor alle leeftijdsgroepen, door het aanbod van cursussen en trainingstrajecten (Groeien in JongNL) en bestuurlijke ondersteuning. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van plaatselijk jeugdwerk op hoog niveau te houden en continu te verbeteren.

District Utopia

Naast de ondersteuning van JongNL Limburg zijn de afdelingen ook per regio samen actief in de zogenaamde districten. In heel Limburg zijn 6 van zulke districten actief, en JongNL Gennep behoort tot district Utopia. Binnen het district organiseren de afdelingen diverse gezamenlijke activiteiten zoals senioren weekend, junioren toernooi, maxioren dag en theaterdag.

Kadervorming

JongNL Gennep vindt het belangrijk dat de vrijwilligers binnen de afdelingen, die de wekelijkse groepsbijeenkomsten begeleiden, steeds blijven groeien. Daarom voeren we actief beleid in de deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers. Zo doorloopt iedere (nieuwe) vrijwilliger de introductie cursus van JongNL Limburg en heeft de kampleider de kampcursus gevolgd. Hiernaast heeft JongNL Limburg een breed assortiment aan cursussen en workshops voor zijn aangesloten afdelingen. We streven ernaar om minimaal 1x per jaar één van deze cursussen aan te bieden voor onze vrijwilligers. Deze cursussen zijn veelal in actieve vorm waarbij het doel is om kennis te delen en opdoen, verbreden van het blikveld en ervaringen uitwisselen. Vooral het laatste is erg interessant en motiverend voor de vrijwilligers.

Vertrouwenspersoon

Stichting Jong Nederland Gennep heeft al enkele jaren een vertrouwenspersoon om de professionaliteit van de vereniging te waarborgen, namelijk Nellie van den Broecke.

Wij hopen dat het niet nodig zal zijn, maar als er iets voorvalt m.b.t. JongNL dat niet met de groepsleiding of het bestuur besproken kan worden, kunt u of uw kind een beroep doen op Nellie. Zij is, behalve als vertrouwenspersoon, niet verbonden aan JongNL Gennep en zal naar beste kunnen handelen bij voorkomende problemen en incidenten.

Hieronder stelt Nellie zich voor:

Hallo leden en ouders! Mijn naam is Nellie v.d. Broecke en ik ben de vertrouwenspersoon van JongNL Gennep. In het dagelijks leven ben ik psycholoog en ik ben dus gewend om vertrouwelijk met informatie om te gaan. Als er problemen of incidenten zijn met betrekking tot Jong Nederland, die niet met de groepsleiding of het bestuur besproken kunnen worden, kunt u bij mij terecht. We zoeken dan samen naar een goede oplossing. U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-34648960, of via het e- mailadres vertrouwenspersoon@jngennep.nl